NEA civil szemmel

A Nemzeti Együttműködési Alap testületeinek, elsősorban Tanácsának üléseiről szóló beszámolók, általános civil dilemmák, események, miegymás

Számláló

Friss topikok

Utolsó kommentek

Blogajánló

2015.04.17. 16:45 szép új világ...

Pályázatszám

A határidőig beérkezett pályázatok kollégiumok szerint:

 

Pályázati kategória

Beérkezett pályázatok száma (db)

NEA-KK-15-M

2 574

NEA-KK-15-SZ

2 139

NEA-MA-15-M

2 667

NEA-MA-15-SZ

1 344

NEA-NO-15-M

704

NEA-NO-15-SZ

628

NEA-TF-15-M

1 318

NEA-TF-15-SZ

853

NEA-UN-15-M

2 073

NEA-UN-15-SZ

1 517

összesen:

15 817

 

Szólj hozzá!


2015.04.15. 15:17 szép új világ...

Légypiszok a gépezetben

 

2015. április 15-én ismét ült a Tanács, lényegi napirendjei:

 •         a pályázatok állása,
 •         a támogatási irányelvek módosítása,
 •         a 2014-es NEA beszámoló elfogadása (2/3-os döntés) volt.

 

Pályázatok tekintetében majd 16 000 érkezett be, jó 20%-kal több, mint tavaly. Jelenleg a formai bírálatok eredményei mennek ki folyamatosan. Fontos, hogy akit formailag elutasítottak, annak 5 napja van ún. kifogást emelni az elutasítás ellen az EPER rendszerben (ezt már nem az EMET, hanem az EMMI bírálja el és kell hozzá a kifogást alátámasztó adatok, bizonyítékok). Május végére eredményhirdetés várható (na persze ha csak úgy történik, ahogy a tavaly áprilisi irányelvek elfogadásához képest az idén februári pályázatkiírás, akkor karácsonyra).

A Tanács módosította a támogatási irányelveket, ezen túl a pontegyenlőség esetén nem elsősorban a korábbi pályázat preferálandó, hanem a 2012-4 között támogatást nem nyert szervezetek, s csak ezután a korábban beadott pályázat a vizsgálati sorrend.

A Tanács először 5:3 arányban nem fogadta el(!) a 2014-es beszámolót (2/3-os többség kellett volna ugye a döntéshez). Az elnök és cimborái rögtön a kisebbség terrorjáról, szórakozásról beszélve újraszavaztatták az előterjesztést. Ekkor már csak 7 tag volt jelen, mert Nagy Ádám otthagyta az újraszavazás miatt az ülést. Ráadásul az egyik jelenlévő (mint a beszámolóból kiderül) a tavalyi 5 ülésből csak 3-on vett részt, így szavazata nem is érvényes (a 2011. 75. törvény 68 paragrafus 5/c pontja azt mondja: „vissza kell vonni a Tanács tagjainak és a kollégium tagjainak megbízását, ha…egy naptári év során az ülések több, mint egyharmadán nem vett részt”).

Az újraszavazáskor mégis a megmaradt jelenlévők mindegyike elfogadta az anyagot. 

Szép lenyomata ez az elmúlt három évnek: ha vesztenek újraszavaztatnak, kiabálnak, zsarolnak.

Ja és a legszebb: az elnök szerint légypiszokról fojt a vita. Mondjuk az az igazság pillanata is, ha valaki felismeri, hogy mennyit ér a tevékenysége.

 

Szólj hozzá!


2015.03.12. 10:53 szép új világ...

Átadták (volna) a Civil Citrom Díjakat

A CIVIL CITROM DÍJ a harmadik szektor egyfajta önszerveződése és kifejezési módja, információs és civil értékítéleti felülete. A díjat a tárgyévben a civil-nonprofit szektor politikai függetlenségére, autonómiájára, közfeladat-ellátásban való egyenlő esélyű részvételére, támogatási rendszerének tisztességére, az egyes szervezetek jogegyenlőségére, érvényesülésük esélyegyenlőségére, a földrajzi -, ágazati és szakmai -, vagy intézményi területeken mért legnagyobb csapások, szektort romboló intézkedések, eljárások, technikák, tevékenységek, illetve ezek szerzői, irányítói, megjelenítői kapják.

A javaslatokat a www.civilcitrom.hu honlapon lehetett megtenni. A közel 100 javaslatból a civil szektor különböző területein aktív, ismert civil szakemberekből álló társadalmi zsűri (Civilcitrom Bizottság) választotta ki a hivatalos jelölteket, illetve e bizottság ítéli oda a díjat. A jelölteket felkértük, hogy fejtsék ki fenntartásaikat, esetleges ellenvéleményüket a jelölésről (nehogy valaki „érdemtelenül” jusson hozzá a díjhoz, vagy legyen áldozata bármilyen kicsinyességnek). Az előkészületek során érdekes, figyelemre méltó válaszokat kaptunk, melyek részben a felelősség vállalásáról, részben hárításáról szóltak. Voltak megszólítottak, akik a társadalmi bizottságot nem érdemesítették válaszra.

Ebben a ciklusban a „Civil szervezetek jogi szabályozása és ennek gyakorlata”, illetve a „Civil szervezetekkel szembeni kormányzati beavatkozás” (a norvég-ügy) néven illethető jelenségek és ezekhez köthető felelős intézmények, személyek vehették (és többségében persze nem vették) át a Civilcitrom-díjat március 12-én délelőtt a Kapocs Ifjúsági Szolgálat fővárosi, Mátyás téri székházában.

 

A teljes "laudációk" innen letölthetők

Szólj hozzá!


2015.02.28. 12:32 szép új világ...

Civil Közlöny

 A Civil Közlöny a civil szervezetek (egyesületek és alapítványok) jogi értesítője. Az a szervezet, amely szeretné a tematikusan kezelt civil szervezeteket érintő jogszabályokat kézhez kapni, itt kaphatnak bővebb információt www.jogismeret.hu/Kiadványok, illetve info@jogismeret.hu. (A Civil Közlöny bolti forgalomba nem kerül, csak előfizetéssel egész évfolyamra rendelhető, 4200 forintért áfával és postázással.). A Közlöny szerkesztője Bíró Endre dr, nonprofit-jogász.

 • A 2015-ös év első száma: a civil szervezetek státusz-jogszabályairól (Ptk., Civil Törvény és végrehajtási rendeleteik) szól;
 • második száma: az Önkéntes Törvényt közli; a civil érdekvédelem eszközeiről közöl összeállítást (népszavazás, gyülekezés, jogszabály-tervezetek véleményezése, közérdekű adatigénylés, stb.); és a civil információs rendszerről hatályos rendeletet mutatja be;
 • A harmadik szám: a civil szervezetek gazdálkodásának pénzügyi, számviteli kereteit tartalmazó jogszabályokat veszi górcső alá. 

Szólj hozzá!


2015.02.20. 06:14 szép új világ...

Ezt meg így hogy? - néhány összegányolt részlet a doksikból

1) Tegnap az EMET köremilben tette közzé, hogy NEA pályázati napokat tart. Levelük első mondata(i):

"Tisztelt Partnerünk!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított forrásból, a Nemzeti Együttműködési Alap 2015. évre vonatkozó pályázati kiírása." 

nyilván schnittpali olvasószerkeszti a tárca anyagait.

 

2) A pályázati felhívás 20. oldala szerint a pályázók a Civil Információs Centrumokhoz fordulhatnak. Csakhogy a CIC-ek címbirtokossága tavaly december 31-én lejárt, új CIC-ek meg még nincsenek. Nyilván tavaly április óta, amióta ki lehetett volna írni a pályázatokat, ott hevert a felhívás is a winchester szélén, csak mire aktuálissá vált, már néhány dolog elmúlt belőle.

 

3) A pályázati útmutató 5. oldala ír a visszatérítendő támogatásokról, beemelve a Civil tv. 57.§. (1) bekezdését: Az Alap terhére csak az 56. § (1) bekezdés b), h) vagy l) pontja szerinti támogatás nyújtható azon civil szervezetnek, amely a pályázat megjelenését megelőző utolsó lezárt üzleti évben beszámolóval igazolható éves összes bevétele eléri vagy meghaladja a miniszter rendeletében meghatározott értéket.

Ez ugye lehet 2013, de akár 2014 is, hiszen, lehet olyan szervezet, amely már elfogadta és megküldte az anyagait az OBH-nak (esetleg épp azért, mert 2013-ban beruházott és sok pénzt forgatott, 2014-ben nem).

DE! más helyen a pályázati felhívás többször 2013-as évet jelöli meg kizárólagosan. Na most melyik? 

 

 

Egyéb butuskaságok commentben welcome!

 

 

 

6 komment


2015.02.11. 12:01 szép új világ...

NEA pályázatok a héten!!!

A múlt héten megjelent a Magyra Közlönyben (http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15009.pdf) a várva várt  jogszabályváltozás (melynek egyetlen lényegi pontja, hogy hatályát veszti az 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet 4. § (2) bekezdés h) pontja), azaz innentől azok a CÖF-közeli szervezetek, amelyek eddig három évig szürcsölték a NEA pénzt, most újra nyerhetnek (eddig az volt a rendeletben, hogy három év után egy év szünetet kell tartani az állami csecsről történő táplálkozás esetén).

Hogy-hogynem ezután (10 hónap után!) beindult az állami gépezet és még a múlt héten(!) néhány elektronikus kollégiumi szavazás és álmatlan EMET munkatársi éjszaka után megszülettek a kiírási döntések, amelyek állítólag még a héten meg is jelennek.

Péntekre fel, és amíg várunk, addig kéretik mindenkit örömmel rácsodálkozni, ahogy szökőkútszerűen feltör a bélsár!

2 komment


2015.01.16. 11:29 szép új világ...

Februári kiírások!!!

Információk szerint a héten rapid módon leültették a kollégiumokat végiggszavazandó az idei kiírásokat.

Az adminsiztrációnak két-három hét kell, tehát várhatóan február elején lesznek kiírások (bár ugye tavaly április óta lehetőség lett volna kiírni - na ja, nincs választási év).

Nyilván mára sikerült megoldani, hogy a baráti szervezeteknek további pénzt juttassanak, eltörölve a "ha három évig nyertél - egyet pihenj" szabályt.

4 komment


2015.01.12. 06:18 szép új világ...

Van pályázat

Ha nem is az, amelyikre épp 9 hónapja várunk.

Kiírták a CIC pályázatokat (persze, ha csak annyira lesz korrekt mint az első kör, akkor olyan nagyon nem érdemes hegyezni a pályázatíró pennákat): 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/55a66cd83529b4b4c1257dc80037b619?OpenDocument

 

 

 

Szólj hozzá!


2014.11.11. 18:56 szép új világ...

Nehéz szülés volt

 

7 hónapra érkezett az újabb tanácsülés (kicsit koraszülött). Felvonult a jónép apraja-nagyja, az új helyettes államtitkártól, az EMET fővezéréig, és természetesen mindenki biztosított mindenkit nagyrabecsüléséről, együttműködési készségéről és ügyfélbarátságáról.

Ezzel kapcsolatban elhangzott, hogy ezentúl a tájékoztató napokról internetes közvetítés is lesz (az ülésekről vajh lesz-e?; hiszen mégiscsak az lenne a nyilvánosság XXI. századi értelmezése, hogy az ügyfeleknek, pályázóknak ne kelljen elmenni valami hivatal helyiségébe, hanem otthonról is tájékozódhassanak, hogy mit művelnek a nevükben, érdekükben a fejesek).

Elhangzott az is, hogy a CIC-eknek lesz jövőre is lóvé (ki gondolta volna?) és az is, hogy eltörlik a „ha három évig kapsz pénzt, akkor egy évet pihenj” szabályt, ami pedig a kevés hasznos korlát egyike volt (nyilván a kedvencek nyígtak, hogy hogy fognak pnzt kapni a NEA negyedik évében, ha ez a szabály még életben van).

Örömteli (bár a fanfárokkal – főképp az NCA-s összegek ismeretében kissé finomabban kellene bánni), hogy 5 Mrd. körüli összegre nő a NEA költségvetési kerete (a költségvetési tervek szerint) 2015-ben.

Amire ugyanakkor nem született válasz, hogy ha tavaly (választási periódusban) ki lehetett írni a pályázatokat koraősszel, akkor vajon mit kotlik az igazgatás ezen november közepén, főképp, hogy a Tanács már áprilisban elfogadta a 2015-ös támogatási irányelveket. Nem született válasz arra sem, hogy mikor lesznek kiírások, amiből az következik, hogy a jegyzőkönyv, kollégiumi ülés, jegyzökönyv, elnöki jóváhagyás, előkészítés, közzététel ciklus sebességével számolva minden kedves pályázó kap majd az EMET Jézuskájától egy jó nagy adag pályázatírási lehetőséget a fa alá.

(megbízható rossz nyelvek szerint, egyébként két fenti ügy között összefüggés van: akkor lesz kiírás, ha a kedvenceknek eltörlik a három éves szabályt. Ez a világ minden világok legjobbika!)

 

6 komment


2014.06.04. 19:30 szép új világ...

Elfogtunk egy(két) levelet - jelölték a blogot

Tisztelt Testületi Elnökök!

Tisztelt Testületi Tagok!

Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere 2013-ban Lukács Móricról elnevezett díjat alapított a közösségszervező munka elismerésére. A díj egyaránt adományozható olyan természetes személynek vagy civil szervezetnek, amelyek maradandót alkottak a civil szektor fejlődése érdekében, hivatásszerű vagy önkéntes munkával, vagy más módon. A kitüntetés továbbá az adományozás kultúrájának terjesztéséért is adható.

A 2013. évben első alkalommal odaítélt díjat Szabó Sándor, a Nyilas Misi Alapítvány kuratóriumának elnöke, Szigetvári József néptáncos és a Katolikus Közösségek Kárpát-medencei Hálózata kapta.

Ezúton is szeretném felhívni szíves figyelmüket, hogy az idei miniszteri elismerés adományozásának kezdeményezésére még 10 nap áll a rendelkezésre.

A felhívás elérhető a http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/egyhazi-nemzetisegi-es-civil-ugyekert-felelos-allamtitkarsag/hirek/felhivas-lukacs-moric-dijra-jelolesre oldalon.

* * *

Kedves ….,

igen megtisztelő a lehetőség a díjra való jelölésre. Mindezek okán jelölöm a NEA-val foglalkozó blog (civilnea.blog.hu) szerzőjét/szerzőit. Úgy gondolom közösségszervező és formáló ereje/jük pótolhatatlan, hogy egy személyes, ironikus, vitalitással teli, ugyanakkor hiteles információforrás (bár sajnos személyesen nem ismerem őt/őket).

tisztelettel üdvözli …

nagyadam dr

P.s.: nem tudom, hogy lehetséges-e a párban jelölés,  ha igen, akkor jelölöm Csizmadia Lászlót is párban a blog szerzője/szerzői mellé. Megítélésem szerint Csizmadia Úr mint „témaadó” mindenképp megérdemli közösségszervező erejével a díjat. A magam reszerol nagyon drukkolok neki.

 

 

Szólj hozzá!


2014.06.02. 19:02 szép új világ...

Utálom, hogy szeretnem kell a Norvéget

A Norvég Civil Támogatási Alap úúútálatos egy dolog. Mint az egyetlen nagyobb, nem-kormányzati civil támogatási rendszernek, a Norvég Civil Támogatási Alapnak sokkal nagyobb figyelmet kellene volna fordítania a pályázatok bírálatát kísérő transzparenciára, a döntések szakmai megalapozására, a pályázatbírálat során elkövetett hibák és tévedések kezelésére és korrekciójára, valamint mindezek kommunikációjára. E fokozott felelősségi követelménynek az NCTA civil kezelő szervezetei sajnos csak részben, súlyos hiányosságok mellett feleltek meg.

A bírálók szakmaiságával is alapvető gondok voltak az elmúlt évben. Gyermekvédelmi, ifjúsági, környezetvédelmi, kulturális, nonprofitjogi szakmai kérdésekben konkrét, tételes jelzések érkeztek a pályázati bírálatok felületességére, megalapozatlanságára, amatőr színvonalára. A pályázók ezzel kapcsolatosan tett észrevételeit a rendszer ugyan fogadja, s mód van személyesen is kifejteni a tévedések és hibák tárgyát a kezelő szervezetnél, de ez már a bírálatot és a döntést érdemben nem befolyásolja. A szakmai bírálók személye és névsora is titkos, tehát utólag sem válik ismertté, ily módon teljesen indokolt a bizonytalanság és a kételkedés a pályázók részéről a bíráló személyek hozzáértését, kompetenciáját illetően. Kiváltképp kínos, hogy lebonyolítása egy csöppet sem gyorsabb, mint állami pályázati partnereié.

Az NCTA-nek módja és lehetősége lenne az állami támogatási rendszereknek példát és mintát mutatni a civil szektor által igényelt és elfogadott pályázatkezelési gyakorlatra, de ezt a szektorfejlesztési lehetőséget sajnálatos módon elmulasztja.

 

Az otromba, aljas és ostoba támadás után viszont nem lehet mást tenni mint szolidaritást kifejezni, mind a lebonyolítókkal, mind a meghurcolt nyertesekkel, mind a bírálókkal.

 

hát Ti?

 

P.s.: mától lehet pályázni a adományok után járó (5%) normatívás NEA pályázatokra

3 komment


2014.04.16. 22:39 szép új világ...

Augusztus 20. - az új kenyér és pályázati kiírások ünnepe

A mai napon a Tanács elfogadta a NEA tavalyi beszámolóját és idei munkatervét, illetve elkezdte a támogatási irányelvek tárgyalását (radikális változás nem várható). A lényeg ebből, hogy előreláthatólag augusztus 21-e fele kinn lesznek a 2015-ös működési és szakmai pályázatok, szeptember végi beadással, évvégi kiértesítéssel.

 

11 komment


2014.04.10. 16:12 szép új világ...

Gratulálunk

Öregbítsük tovább a NEA hírnevét az új ciklusban:

http://index.hu/belfold/2014/04/10/na_ki_kuldott_helyreigazitasi_kerelmet_egy_allami_szervezet_neveben/

1 komment


2014.04.10. 11:27 szép új világ...

Elemzőpartner kerestetik

 

Rendhagyó megkeresés érkezett: olyan civil ügyek iránt érdeklődő elemzőt (doktoranduszok, diplomázók, publikálási felületet iránt érdeklődők) keresünk, aki részt tud és akar venni az NCA és a NEA funkciójának és struktúrájának összehasonlító szakmai (elsősorban nem publicisztikai) elemzésében egy Civil Szemle publikáció erejéig. Jelentkezni commentben vagy privátüzenetben.

P.s.: Jövő héten Tanácsülés. Témája: az éves beszámoló és a követező éves munkaterv. Ennek kapcsán sejteni lehet egy nyár végi, kora őszi 2015-ös kiírást (működési és szakmai is). Navégre! És üdvözlet a 100 000. látogatásnak.

Szólj hozzá!


2014.02.18. 05:40 szép új világ...

Kommentár nélkül

szervezetilevel.jpg

Nyílt levél a Nemzeti Együttműködési Alap elnökéhez

Tisztelt Csizmadia László Elnök Úr!

A Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) működési és szakmai pályázati eredményeinek kihirdetése kapcsán fordulunk Önhöz. Az általunk képviselt szervezetek harmadik éve pályáznak a NEA különböző kollégiumainak működési és szakmai forrásaira, sajnos sikertelenül, de ami fontosabb, érdemi tájékoztatás nélkül e sikertelenség okairól. 
Az Alap célja – azt gondoljuk – a pénzügyi támogatáson túl a hazai civil szektor fejlesztése. Ehhez elengedhetetlen, hogy az elutasított pályázatot készítő szervezet tudja, hogy mi sikertelenségének oka, mi az, amin változtatnia kell, mely területen kell a pályázatait és/vagy tevékenységeit fejleszteni. Erre remek megoldást nyújthat a pályázatok bírálatához kapcsolódó pár mondatos szakértői/bírálói vélemény, vagy akár az egyes kollégiumok kommentárjai. Ezen szigorúan szakmai sorok hiánya nem csak táptalaja az összeesküvés-elméleteknek, hanem – az elvben létező – kifogás lehetőségét is gyengíti, hogy az ezzel élni próbáló szervezet nem tudja, hogy mit is kellene alátámasztania, érdemes-e egyáltalán kifogással élnie. 
Talán még az is előfordulhat, hogy a pár mondatban ismertetett bírálói vélemény meggyőzi arról a pályázót, hogy tulajdonképp számára is elfogadható döntés született, így nem fog benyújtani kifogást a döntés ellen. Azt igazán nem is szeretnénk szóba hozni, hogy a pályázati bírálatokba való betekintés szabályai milyen költségterheket rónak a vidéki szervezetekre, hiszen nem ez levelünk témája. 
Tiszteletteljesen kérjük Önt, hogy az általunk szintén jól ismert más Magyarországon elérhető forrásokhoz hasonlóan, (mint például Új Széchenyi Terv, Norvég Civil Támogatási Alap, Fiatalok Lendületben Program, Gyermek és Ifjúsági Alapprogram) a pályázati bírálatról szóló értesítő ne csak az esetleges elutasítás tényét és a felesleges bizakodás felkeltésére (sem) alkalmas várólista helyezést tartalmazza, hanem egy rövid, pár mondatos indoklást arról, hogy miért nem került támogatásra a pályázat, illetve milyen pontokon fejleszthető. Tegye kérjük mindezt az átláthatóság és a magyar civil szektor szereplői közötti bizalom megtartása érdekében!

1 komment


2014.02.12. 17:22 szép új világ...

Jönnek a szakmaiak is

A mai nappal érkeznek a szakmaiakról is az értesítések.

UPDATE: alább a szakmai listák (köszönet: halilala-nak. Ha az oldal elérhetetlen, akkor ismét feljelentett valaki nem nyilvános anyagok közzétételéért. Itt jelzem, hogy az anyagok a kormányzati portálon lettek közzétéve ideig-óráig.)

KK

KK szövetség

NO

NO szövetség

UN

UN szövetség

MA

MA szövetség

TF

7 komment


2014.02.06. 15:48 szép új világ...

Kampány van

Úgyhogy őelnöksége az előbb a  szakmaiakat is átengedte. Eredmény február 15-20 körül.

1 komment


2014.01.23. 10:31 szép új világ...

És ő érdemel több esélyt?

bohoc_jeno_1390469477.jpg_194x260

Vélhetőleg nem helyes egy szakblognak általános politikai ügyekbe beleártania magát, de most már tényleg kifordul a gálám, attól, ahogy bugyog föl a bélsár. Hovatovább egyre inkább úgy tűnik, hogy nem azért engedte el a civil társadalomra oktrojált NEA elnökünk a pályázatokat (amelynek eredményei még mindig nem értek ide), mert végre gyertya gyúlt az agyában, és rájött, hogy ez egyszerűen a sokszázéves európai társadalomfejlődés (értsd: testületi döntéshozatal) megcsúfolása a felülbírálás jogintézménye, hanem azért  teszi most félre épp NEA elnöki ügyeit, hogy „bohóckodhasson” egy sort.

Merthogy a nyílt kampány azért mégis csak egy másik pálya (kellene legyen).

Vagy csak én látom rosszul. Ő érdemel több esélyt?

2 komment


2014.01.15. 15:25 szép új világ...

1 perce érkezett

A Tanácselnök ma a kollégiumi döntésekkel egyetértő nyilatkozatokat tett, azaz a Kollégiumok működési támogatásokra vonatkozó támogatói döntéseivel minden Kollégium esetében egyetért.

Ez azt jelenti, hogy miután nem állított meg döntést, nem kell Tanácsülés, tehát napokon belül eredmény lesz (és semmilyen rosszmájú megjegyzést nem írok ide a kampányról, egyéb közszereplésről stb. stb.).

13 komment


2013.10.22. 17:00 szép új világ...

Megjelentek a NEA pályázatok együtt (2014)

NEA 2014. évi működési pályázati kiírás:

http://www.civil.info.hu/documents/14322/23731/NEA_palyazat_NEA-KK-14-M_kiiras.pdf

http://www.civil.info.hu/documents/14322/23731/NEA_palyazat_NEA-UN-14-M_kiiras.pdf

http://www.civil.info.hu/documents/14322/23731/NEA_palyazat_NEA-TF-14-M_kiiras.pdf

http://www.civil.info.hu/documents/14322/23731/NEA_palyazat_NEA-NO-14-M_kiiras.pdf

http://www.civil.info.hu/documents/14322/23731/NEA_palyazat_NEA-MA-14-M_kiiras.pdf

 

 

NEA. 2014. évi szakmai pályázati kiírások:

http://www.civil.info.hu/documents/14322/23731/NEA_palyazat_NEA-KK-14-SZ_kiiras.pdf

http://www.civil.info.hu/documents/14322/23731/NEA_palyazat_NEA-NO-14-SZ_kiiras.pdf

http://www.civil.info.hu/documents/14322/23731/NEA_palyazat_NEA-UN-14-SZ_kiiras.pdf

http://www.civil.info.hu/documents/14322/23731/NEA_palyazat_NEA-TF-14-SZ_kiiras.pdf

http://www.civil.info.hu/documents/14322/23731/NEA_palyazat_NEA-MA-14-SZ_kiiras.pdf

 

7 komment


2013.10.07. 15:05 szép új világ...

Támogatási irányelvek 2014

 

Ma a Tanács eldöntötte a 2014-es támogatási irányelveket. Lényegük az alábbi:

 • Egy szervezet 1 működési és (a kollégium döntése szerint) 1 vagy 2 szakmai pályázatot adhat be, valamint maximum 3 millió működési és 3 millió szakmai forintot nyerhet
 • A megmaradt normatív pénzek is  a működésihez számítódnak majd. A szövetségek, ugyancsak koli döntés szerint 1-5% közötti összeget csípnek le a pénzből, szemben a tavalyi 10%-kal). Nem pályázhatnak a cégek Társasági Nyereségadó levonási lehetősége kapcsán  (Tao) több, mint 3 millió forintnyi Tao pénzt kapott szervezetek (itt elsősorban a nagy sportági szakszövetségek az érintettek).
 • A pályázati eredmények sorrendbeállítása változik: továbbra is első helyen a pontszámok lesznek a mérvadók, de az azonos pontú szervezetek között elsőbbséget élveznek a még NEA-ból korábbi években forrást nem kapott szervezetek (és a harmadik szintű besorolási szempont a beadási ideje a pályázatnak) (2014-től a bírálatot két-két tag végzi, sorsolás alapján a kollégiumban).
 • A bírálati szempontok kötelezően a következők lesznek (a %-os arányok majd pontokká lesznek konvertálva):
 1. A szervezet eddigi tevékenysége (15%)
 2. A pályázó (működési)/ a pályázat (szakmai) társadalmi szükséglet-kielégítése (hülye egy megfogalmazás, de talán érthető) (15%)
 3. A pályázat kidolgozottsága (15%)
 4. A költségvetés kidolgozottsága, adekvátsága (15%)
 5. Az elérni kívánt társadalmi hatás (15%)
 6. Az elérendő szervezeti hatás (15%)
 7. A kollégium egyéb a kiírásban meghatározott szempontjai (10%)

 

Figyelem! Október végére várhatók a pályázati kiírások, felkészülni, kezek a billentyűzeten, START!

2 komment


2013.09.30. 23:48 szép új világ...

Ugyanannyi

A mai nap beterjesztett költségvetési törvénytervezet szerint a NEA 2014-re is 3,380 Mrd. forintot kap. ennek 10%-a ugye a miniszteri keret, tehát kb. 3 a pályázati. Vérmérséklet szerint lehet örülni (legább annyi, mint a tavalyi) vagy szomorkodni (hol van már az öt éve 7,7 Mrd-tól).

1 komment


2013.09.27. 14:35 szép új világ...

A NEA-hoz tegnap beszökött az ősz (Békemenet útján suhant csendesen)

                                                                                                                                      

Ma nekiugrott az ősznek a NEA Tanács.

A Tanács meghallgatta a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsba delegált 5 fő beszámolóját (illetve ebből a jelenlévő 3-ét). Miután először történt ilyen beszámolóra sor, nehezen érthető, hogy a másik két delegált vajon miért nem tudott részt venni az ülésen (azóta kiderült, hogy egyikük nem halasztható családi okoknál fogva kimentette magát). Megjegyzendő, hogy az NGTT-ben a civil oldal képviseletet nem a civilek által delegált képviselők látják el, hanem egy kétharmados kormányzati-parlamenti többségű testület (NEA Tanács) által választott öt képviselő.  

A kormany.hu -n a héten megjelent a civil törvény módosításának javaslata, amelyet keddig lehet véleményezni – adott tájékoztatást a tárca. Ugyanakkor a Tanácsülésen nem volt téma részletesen a módosítás, pedig az többtucat oldalon keresztül tárgyalja a civil szervezetek működési szabályait (nemkülönben a NEA szabályozókat). A javaslatokról hétfőn tart villámkonzultációt az Európa Ház (www.europeanhouse.hu). Felmerült, hogy az új Ptk. kapcsán az egyesületek tagjainak korlátlan(!) felelőssége feltétlen orvoslandó probléma.

A működési pályázatoknál 95%-os, a működésieknél 71%-os, a normatív ügyeknél 93%-os a szerződéskötés. Az EMET a következő ülésre adatokat szolgáltat a pályázatok átlagos pályázói és kezelői idejéről (magyarán, hogy mennyit állnak a papírok a pályázóknál és mennyit a kezelőnél).

Ugyancsak hosszas vitát folytatott a testület a 2014-es kiírásokról és kiírási elvekről (az öt kollégium közül négy képviselte testületét). Lényeg, hogy még idén várhatóak a kiírások, a döntési elvek kialakítása vélhetőleg a következő ülésen (október 7-én) megtörténik.

Kis színes, hogy átadásra került a NEA részére juttatott Civil Citrom Díj (www.civilcitrom.hu).

 

Hát ennyit a magyar ugarról.

Szólj hozzá!


2013.09.13. 10:50 szép új világ...

Átadták a Civil Citrom Díjakat

A CIVIL CITROM DÍJ a harmadik szektor egyfajta önszerveződése, amelyet a szektorban évtizedek óta dolgozó szakértők kezdeményeztek és számos javaslattevő támogatott. A díjat a tárgyévben a civil-nonprofit szektor politikai függetlenségére, autonómiájára, közfeladat-ellátásban való egyenlő esélyű részvételére, támogatási rendszerének tisztességére, az egyes szervezetek jogegyenlőségére, érvényesülésük esélyegyenlőségére, a földrajzi, ágazati és szakmai, vagy intézményi területeken mért legnagyobb csapások, szektort romboló intézkedések, eljárások, technikák, tevékenységek, illetve ezek szerzői, irányítói, megjelenítői kapják.

A javaslatokat a www.civilcitrom.hu honlapon június 1. és augusztus 20. között lehetett megtenni.  A mintegy 250 javaslatból egy 12 tagú civil szakemberekből álló társadalmi zsűri (Civilcitrom Bizottság) választotta ki a díjazottakat. A jelölések nem a javaslatok száma, hanem azok tartalma alapján születtek meg.

 

2013-ban két díjazott lett:

·         a Civil partnerek állami kijelölésének gyakorlata (a civil stratégiai partnerség) és

·         a Nemzeti Együttműködési Alap.

 

a „Civil partnerek állami kijelölése” Civil Citrom Díjának  indoklása

Régi törekvése az államigazgatásnak, hogy a civil szektort a saját képére formálja, működését a hivatalok kiszámítható, beszabályozható bürokratikus működéséhez igazítsa. Az utóbbi 5-6 évben ez a törekvés felerősödött és egyre több jogszabályban jelent meg a hivatalok által kiválasztott egyes civil szervezetekkel megkötött partnerségi megállapodásokra történő utalás. A „civil partnerek állami kijelölését” a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény továbbfejlesztette, intézményesítette, majd további törvények, rendeletek és utasítások építkeztek erre a modellre az állam-civil egyeztetés és párbeszéd számos területén.

Ez egy áldemokratikus szabályozási elképzelés, amelynek alapján az állam (a politikai hatalom) az egyeztetés illetve párbeszéd civil oldalán résztvevő képviselőket egyoldalúan jelölheti ki. A jogállamot, demokráciát és a civil szektor autonómiáját sértő törekvésnek tartjuk a civileket képviselő szervezetek és személyek kormányzati meghatározását. Egy ilyen szabályozás alapján fennáll a veszélye annak, hogy egyes civil szervezeteket – adott esetben politikai alapon kiválasztva – a kormányzat kinevez a civil szektor egészének biztosított jogok gyakorlására, a civil szervezetek vonatkozó halmazának képviseletére. Nyilvánvaló számunkra, hogy a civil szektorra fordítható erőforrásokból a kiválasztott szervezetek kiemelten részesülhetnek majd, a többieket pedig nem vagy alig. A „civil partnerek állami kijelölése” tehát sérti a civil szervezetek jogegyenlőségét és a tevékenységük gyakorlásának esélyegyenlőségét, valamint a civil szektor autonómiáját és függetlenségét.

A Civil Citrom Díj a civil szektor működésének lényegének félreismerése miatt is jár: ez a szektor dinamikusan változik, erőforrásai, érdeklődésének iránya állandóan változik. Az a szervezet, csoport, amely az egyik évben jelentős erőfeszítést tesz egy kampánytémájában, a következő évben egy másik célért fog dolgozni, az állandó, folyamatos, tartós kormányzati partnerségre már nem lesz alkalmas, viszont más szervezetek előtt, akiknek korábban, a kiválasztás időpontjában fontos volt, vagy utóbb vált fontossá az adott téma, a partnerség hiányában nem nyílnak meg a részvétel lehetőségei.

A Díjról döntő Bizottság reméli, hogy a Civil Citrom Díjjal megfogalmazott kritika és érvelés is hozzájárul majd ahhoz, hogy ez a gyakorlat a jogszabályok adta lehetőségeken belül a lehető legszélesebb körű civil együttműködést tegye lehetővé, a „jó civilek” önkényes kiválasztásán alapuló gyakorlat pedig szoruljon vissza.

 

 

a nemzeti együttműködési alap Civil Citrom Díjának indoklása

 

A Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) sokat ártott a magyarországi civil szektornak azáltal, hogy

-          jelentősen beszűkítette a civil szervezetek rendszerszerű kormányzati támogatáshoz jutásának lehetőségeit. Mind a felosztható támogatási összeg, mind az ebből támogatott civil szervezetek száma nagyságrendileg az egyharmadára esett vissza a NEA előtt működött Nemzeti Civil Alapprogramhoz (a továbbiakban: NCA) képest;

-          megszüntette a korábban törvényi szabályként megvalósult választott civil többséget, s azt a NEA-ban a kormányzat által delegált vagy kiválasztott tagok kétharmados többsége váltotta fel. A döntéshozó testületek elnökeit a miniszter testületi választás nélkül, közvetlenül nevezi ki;

-          működésével nagymértékben rontotta az elsődleges kormányzati támogatási rendszer politikai függetlenségébe és tisztességébe vetett bizalmat. A NEA működését egészében jellemző politikai színezetet és függőséget, elfogultságot, a pályázatok elbírálása során a Kollégiumokban tapasztalt nagymértékű szubjektivizmust a kormányzati delegáltak kétharmados többsége, a NEA Elnök egyedi támogatásokra kiterjedő hatásköre, valamint a külön miniszteri keret léte és felhasználása együtt eredményezték.

 

Mindezek alapján megállapítható, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap működése összességében korlátozza a civil szektor autonómiáját és a civil szervezetek jogegyenlőségét, valamint érvényesülésük esélyegyenlőségét.

 

 

 

 

1 komment


2013.07.24. 07:27 szép új világ...

Fenn az eredmények

http://www.civil.info.hu/

12 komment